กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(TUPC)

กลุ่มงานกิจการนักเรียน


TODO supply a title
ข่าวประชาสัมพันธ์
[ข่าวทั้งหมด]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย จัดกิจกรรมตัดบาตรเทโวโรหนะ

ประชุมผู้ปกครอง

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ