โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
**********************
(พร้อม) เราน้ำเงิน-ชมพู หญิงชายดูสง่า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
** สถาบัน จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคน พวกเราเริ่มต้นอย่างมีวินัย
คือพลัง ก้าวเดินด้วยความมั่นใจ ความพร้อมเพรียงยิ่งใหญ่ เพื่อไทยพัฒนา
เอกลักษณ์ แห่งเชียงราย เรายึดมั่นคงไว้ ผลดีดังใฝ่ปรารถนา
ธงชัยโบกสะบัด พระเกี้ยวเด่นชัด วัฒนา
สัญลักษณ์ล้ำค่า คู่เรา (ซ้ำ **)
(พร้อม) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
*** ดั่งสายโลหิตเดียว ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพู เด่นพราว
จรัสแสง แวววาว พร้อมก้าวเดินไป ให้ถึงจุดหมาย
เราจัก สมัครสมาน ร่วมปณิธาน อันยิ่งใหญ่
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ให้ธำรง คงไว้ ตลอดกาล (ซ้ำ ***)