โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ชมพู