โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

นายอิสรภาพ จินาอิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา

 

 


 

 

 
     
 

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559

update

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6


   
รายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด
มาตราฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยม

ดาวน์โหลดตารางสรุปวิเคราะห์ผู้เรียน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ...
มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน 1/2560

 

  - ธรรมชาติของวัยรุ่นใช้แจกผู้ปกครอง

  - แบบประเมินพฤนรดูแลใช้กับปพ6

  - แผนการวัดผลง21101

  - แฟ้มข้อมูลใช้วิเคราะห์ผู้เรียน

- Blockรายชื่อนร.สำหรับปะติดในปพ5
- ตัวอย่างบันทึกการเยี่ยมบ้าน นร.
  -แผนการจัดการเรียนรู้ประกันกัยรถและประกันชีวิต
 
 
 

 

 

..