โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

 

 

นายเกษม หมื่นตาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


 

 

 

 

 

 

นายวิรุจน์ เมืองมูล
รองผู้อำนวยการ

นายเจษฎา สุทธิสาคร
รองผู้อำนวยการ