โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

 

 

นายอิสรภาพ จินาอิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


 

 

นายเจษฎา สุทธิสาคร
รองผู้อำนว
ยการ