***ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561***

ประกาศผู้ผ่านสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ